T   040 - 292 72 11
E   info@bgconsulting.nl

test 123

BG consulting is uw partner in de ontwikkeling van mens & organisatie

Organisatiethema's (2)
Pay-Off-BGconsulting

BG consulting voor uw organisatie

Wij helpen u met het succesvol ontwikkelen en implementeren van visie,
beleid en activiteiten op de thema’s:

Wij doen dit door samen met u een evenwichtige aanpak op te stellen. Daarbij werken wij
‘top-down’. De visie en betrokkenheid van een directie of MT vormt voor ons het uitgangspunt. Draagvlak creëren voor een geslaagde implementatie en het bereiken van een duurzaam resultaat is onze focus. Het borgen van werkwijzen en resultaten in mensen en structuren is vanzelfsprekend. Onze werkwijze bij het implementeren van een organisatiethema gaat uit van een partnership.

Het draait uiteindelijk niet om strategie, structuur, cultuur of systemen.
De kern van de zaak is altijd het veranderen van het gedrag van mensen.
- John Kotter