BG-banner

BG consulting adviseert, traint en coacht de menskant van uw organisatie

Organisatiethema's (2)
Pay-Off-BGconsulting

Agressiepreventie

Wij helpen u met het voorkomen van agressie van burgers, klanten, cliënten of patiënten tegen uw medewerkers. Wij ontwikkelen hiervoor met u beleid, analyseren en beveiligen de werkplek, stellen de organisatie en teamnorm vast, vergroten de meldingsbereidheid en zetten een interventieteam en opvang en nazorgteam op.

Vervolgens trainen we uw medewerkers in telefonisch contact, spreekkamer situaties, contacten aan balie en loket en het veilig afleggen van een huisbezoek. Ook trainen we uw buitendienstmedewerkers en medewerkers Toezicht en Handhaving. Daarbij sluit onze manier van werken altijd aan op uw taakstelling en organisatiecultuur. Wij werken respectvol en met een focus op dat wat voor u werkt.

Let op: Een veilige taakuitvoering vraagt ook om een veilige teamsamenwerking.