T   040 - 292 72 11
E   info@bgconsulting.nl

test 123

BG consulting is uw partner in de ontwikkeling van mens & organisatie

Organisatiethema's (2)
Pay-Off-BGconsulting

Cultuur-/gedragsverandering

U wilt anders denken en anders doen in uw organisatie. Wij adviseren u een top-down benadering. Aangezien cultuur gedrag is wordt verandering als eerste zichtbaar in
het voorbeeldgedrag van directie en leidinggevenden. Vervolgens spelen bewustwording, competentieversterking, feedback geven, belonen en aanspreken een belangrijke rol in het organisatiebreed ontwikkelen van het gewenste gedrag.

We verzorgen interactieve groepsbijeenkomsten, begeleiden teamoverleg, voeren individuele gesprekken en zetten (meet) instrumentarium in. Via het doorlopen van de veranderdriehoek Moeten-Willen-Kunnen, werken we aan duidelijkheid ten aanzien van zingeving (waarom moeten we), de doelen (wat willen we) en de aanpak (hoe kunnen we).

Er verandert niets, zolang wij niet veranderen.
- Angelika Hoefler