test 123

Uw partner bij competentiebevordering, implementatietrajecten, teamontwikkeling

Organisatiethema's (2)
				<![CDATA[]]>

< terug

Cultuur-/gedragsverandering

U wilt anders denken en anders doen in uw organisatie. Wij adviseren u een top-down benadering. Aangezien cultuur collectief gedrag is wordt verandering als eerste zichtbaar in
het voorbeeldgedrag van directie en leidinggevenden. Vervolgens spelen bewustwording, competentieversterking, feedback geven, belonen en aanspreken een belangrijke rol in het organisatiebreed ontwikkelen van het gewenste gedrag.

We verzorgen interactieve groepsbijeenkomsten, begeleiden teamoverleg, voeren individuele gesprekken en zetten (meet) instrumentarium in. Via het doorlopen van de veranderdriehoek Moeten-Willen-Kunnen, werken we aan duidelijkheid ten aanzien van zingeving (waarom moeten we), de doelen (wat willen we) en de aanpak (hoe kunnen we).

Er verandert niets, zolang wij niet veranderen.
- Angelika Hoefler

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11