BG-banner

BG consulting adviseert, traint en coacht de menskant van uw organisatie

Organisatiethema's (2)
Pay-Off-BGconsulting

Leiderschapsontwikkeling

We ontwikkelen met u een sturingsvisie en benoemen de gewenste leiderschapsstijl. Vervolgens brengen we samen met uw HR afdeling de kaders aan voor het ontwikkelen van uw leidinggevend kader en ‘high potentials’. We brengen de leerbehoefte van de deelnemers in kaart, stellen de inhoud van het ontwikkelprogramma samen en gaan aan de slag met groepsbijeenkomsten, workshops, opleidingsdagen en individuele activiteiten als vaardigheidstraining en coaching.

De doorlooptijd van een programma bedraagt meestal een jaar. We werken in opleidingsgroepen van maximaal 8 deelnemers. Iedere groep kent naast de uitvoerders van het programma (opleiders, trainers, coaches) een facilitator die een groep gedurende het programma begeleidt en fungeert als aanspreekpunt.

Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden maar met houding en daden.
- Harold S. Geneen