Foto pagina website
				<![CDATA[]]>

< terug

Klachtenprocedure

Wij hechten grote waarde aan tevreden klanten. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan horen we dat graag. We volgen dan de volgende procedure:

Stap 1
U neemt contact op met de uitvoerende adviseur/trainer/coach. Deze zal uw klacht en/of opmerking zoveel als mogelijk direct en persoonlijk met u oplossen. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij BG consulting.

Stap 2
Voor het formeel indienen van uw klacht gebruikt u het contactformulier op onze website. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst beantwoord. Mocht ons antwoord op uw klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangegeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld. Uw klacht of opmerking en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en maximaal 3 jaar bewaard.

Stap 3
Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over de manier waarop de klacht is afgehandeld dan kunt u zich wenden tot de rechter in uw vestigingsplaats.

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11