999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

Toelichting

Voor organisaties spelen op bepaalde momenten vaak specifieke onderwerpen. Wij helpen u met het succesvol ontwikkelen en implementeren van visie, beleid en activiteiten op de thema’s:

Wij doen dit door samen met u een evenwichtige aanpak op te stellen. Daarbij werken wij
‘top-down’. De visie en betrokkenheid van een directie of MT vormt voor ons het uitgangspunt. Draagvlak creëren voor een geslaagde implementatie en het bereiken van een duurzaam resultaat is onze focus. Onze werkwijze bij het implementeren van een organisatiethema gaat uit van een partnership.

Het draait uiteindelijk niet om strategie, structuur, cultuur of systemen.
De kern van de zaak is altijd het veranderen van het gedrag van mensen.
- John Kotter

 

 

 

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11