999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Sociale Veiligheid

Wij onderzoeken, adviseren en trainen op het gebied van sociale veiligheid. Onder sociale veiligheid verstaan wij het voorkomen van onveiligheid tussen personen. Dit zowel gericht op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie zoals (seksuele) intimidatie, pesten, conflicten en sociale uitsluiting (veilig team) als ook op het voorkomen van agressie vanuit klanten, cliënten, patiënten gericht op medewerkers (veilige taak). Een bijzondere vorm van ondersteunen in sociale veiligheid richt zich op het adviseren over de manier waarop de werklocatie en werkplekken zijn/worden ontworpen en ingericht (CPTED).

Wilt u veilige omgangsvormen binnen uw teams? Wilt u bescherming van uw medewerkers tegen publieksagressie? Neem dan contact met ons op.

Een positieve veiligheidsbeleving in het werk staat aan de basis van alle competentieontwikkeling.

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11