999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

360° Feedbackonderzoek

Een 360° feedbackonderzoek is een (online) vragenlijst, waarbij de vragen zijn opgesteld om feedback te vragen over de prestaties en/of het gedrag van een medewerker of leidinggevende. Vaak worden in dit onderzoek de ervaringen uit de samenwerking met zowel directe collega’s als leidinggevende(n), klanten en leveranciers meegenomen.

Het doel van een 360° feedbackonderzoek is het in kaart brengen van bepaalde prestaties of gedrag van een medewerker of leidinggevende. Zo kunt u denken aan bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, de werkhouding, sociaalgerichtheid of stijl van leidinggeven. Met de uitslag van het onderzoek kunt u samen bepalen welke competenties er nog kunnen worden versterkt, of welke gedragsverandering of communicatieve stijl gewenst is. Daarnaast helpt het onderzoek bij het stellen van persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen, waardoor uw medewerker of leidinggevende gericht met persoonlijke ontwikkeling aan de slag kan.

Van onderzoek naar persoonlijk ontwikkel- of leerdoel in 5 stappen:
1. In overleg met u wordt een online vragenlijst samengesteld.
2. U stelt samen met de medewerker een lijst met deelnemers aan het onderzoek samen.
3. Wij sturen zowel medewerker, als respondenten een link naar deze online vragenlijst.
4. Wij verwerken alle antwoorden van de verschillende respondenten in een resultatenoverzicht.
5. Wij gaan met de medewerker een reflectiegesprek aan over de resultaten.

Het onderzoek geeft input voor het bepalen van persoonlijke ontwikkeldoelen binnen het bevraagde thema. Hierdoor kan gericht worden gewerkt aan het verder verbeteren in het functioneren. Tegelijkertijd wordt het rendement van een eventueel trainings- of coachingstraject aanzienlijk vergroot.

Bent u geïnteresseerd in een 360° feedbackonderzoek voor medewerkers of leidinggevenden? Neem dan contact met ons op.

De belangrijkste kennis is zelfkennis.

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11