999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Assessments

Wij benoemen en beoordelen de kwaliteiten van medewerkers in relatie tot het functioneren in een arbeidscontext. Wij voeren assessments uit gericht op aanstellen, functioneren en ontwikkelen. In de basis bestaan onze assessments uit:

  • Persoonlijkheidsvragenlijsten en biografische data.
  • Een psychologisch interview.
  • Een cognitief capaciteitenonderzoek.
  • Een vaardigheidsdeel met opdrachten.
  • Rollenspellen met acteur.

Onze rapportages zijn goed leesbaar en duidelijk in hun conclusie en aanbeveling. Ons advies geeft een oordeel over de haalbaarheid van ambities en de mate van risico die een medewerker of de organisatie loopt in het nastreven hiervan.

Heeft u behoefte aan een duidelijk oordeel over kwaliteiten van medewerkers in relatie tot het functioneren in een arbeidscontext? Neem dan contact met ons op.

Een belangrijk deel van het bedrijfsrendement wordt gehaald uit een goede 'fit' tussen medewerker en functie.

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11