999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

Toelichting

BG consulting biedt verschillende werkvormen aan om specifieke vragen in organisaties met elkaar te verkennen. In de vorm van een ‘simulatieprogramma’ trainen we de samenwerking en organisatorische aanpak van een thema. In de vorm ‘werktheater’ brengen we een voor uw organisatie actueel thema beeldend voor het voetlicht. In de werkvorm ‘inspirerend dineren’ verdiept een gezelschap zich tijdens een diner in een actueel HR onderwerp. In een 'arenagesprek' stemmen management en medewerkers met elkaar af rondom een specifiek thema. Hierdoor ontstaat een beter begrip over de beleving en belangen ten aanzien van dit thema en wordt er input geleverd voor het ontwikkelen of bijstellen van beleid.

 

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11