999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Vastgelopen Team

In een team ontstaan in de tijd ingesleten patronen, blinde vlekken, teleurstellingen en meningsverschillen. Deze ‘geschiedenis van het team’ maakt dat de focus op outputrealisatie verschuift naar het bezig zijn met de onderlinge relaties en verhoudingen. De gezamenlijkheid neemt af en samenwerken verloopt steeds moeizamer. Problemen binnen het team en tussen team en buitenwereld nemen toe. Er ontstaat onvrede over elkaar, het leiderschap en de eigen rol.

Vanuit het erkennen van ‘de geschiedenis’ van het team werken we met team en leidinggevende aan een heroriëntatie op de organisatiedoelen, de functionele rollen en de samenwerkingswijze. Zo bieden we het team het perspectief van een nieuwe start.

Wilt u, uw team het perspectief geven van een nieuwe start? Neem dan contact met ons op.

Een team is geen groep mensen die samen werken.
Een team is een groep mensen die elkaar vertrouwen.
- Simon Sinek

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11