999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Startend Team

Een nieuw geformeerd team doorloopt een aantal fasen. Deze fasen kennen ieder hun eigen dynamiek en valkuilen. Een startend team is er daarom bij gebaat aandacht te schenken aan het proces waarlangs teamvorming en teamsamenwerking tot stand komt. Op deze manier werkt uw team effectief en efficiënt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het ontwikkelen van onderlinge relaties.

Wij helpen teams om te komen tot teamvorming en samenwerking. Desgewenst kunnen we ook een rol spelen in het samenstellen van (project)teams op basis van persoonlijkheid en competenties.

Wilt u samen met ons starten met teamontwikkeling? Neem dan contact met ons op.

Mensen moeten van een positie van afhankelijkheid, via het groeien van onafhankelijkheid,
doorgroeien naar een positie van wederzijdse afhankelijkheid.
- Stephen R. Covey

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11