999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

Toelichting

De kwaliteit van de samenwerking is een bepalende voorwaarde voor het succes van teams. Wij ondersteunen teams in hun groei en ontwikkeling. We helpen met:

Met onze begeleiding worden teams effectiever in het creëren van resultaat en bewegen ze meer in lijn met de doelstellingen en waarden van de organisatie. Onze aanpak is gericht op het richten en inrichten van het team, het versterken van de onderlinge relaties en het versterken van de aansturing op het team en de competenties van individuele teamleden.

Door middel van het organiseren en begeleiden van teamoverleggen, werkbijeenkomsten en individuele gesprekken werken wij samen met de leidinggevende van het team aan het beter, leuker en slimmer samenwerken.

Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan.
Ze worden gedaan door een team van mensen.
- Steve Jobs

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11