999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Coaching

Coaching nodigt uit om in de spiegel te kijken, de balans op te maken en de energie te richten op de ambitie. Zo wordt gericht gewerkt aan competentieversterking en het realiseren van doelen. Ook kan coaching belemmeringen wegnemen die een effectief en prettig functioneren in taakuitvoering en/of samenwerking beperken.

Coachen kan, naast op individuele basis, ook groepsgewijs door middel van intervisie.
In een intervisiebijeenkomst bespreken deelnemers een werkgerelateerd vraagstuk en adviseren hierover. Een goede intervisiestructuur in de organisatie vergroot het probleemoplossend vermogen en ondersteunt de persoonlijke effectiviteit van medewerkers.

Heeft u behoefte aan een effectief coachingstraject? Neem dan contact met ons op.

Wij coachen zowel fysiek als online. Meer informatie over onze online dienstverlening? Klik hier.

Leef vanuit je verbeelding, niet vanuit je geschiedenis.
- Stephen R. Covey

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11