999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Team meets Manager

De samenwerking tussen team en leidinggevende is een van de belangrijkste succesfactoren voor een succesvol team. In ons programma ‘Team meets Manager’ wordt deze samenwerkingsrelatie opgepakt, besproken en afgesproken. Vragen, onduidelijkheden, verwachtingen, behoeften en irritaties worden helder. Dit draagt positief bij aan het vergroten van het teamresultaat en de teambeleving. Een ‘team meets manager’ programma is zeker van groot belang wanneer: a) er een nieuwe leidinggevende wordt aangesteld in een team; b) een collega uit het team de rol van teammanager gaat invullen; c) er verbeteringen gewenst zijn in de communicatie en samenwerkingsrelatie van leidinggevende en team.

Het programma bestaat uit twee teambijeenkomsten van een halve dag. In het eerste dagdeel worden verwachtingen en ervaringen uitgewisseld van zowel team als leidinggevende. Er worden afspraken gemaakt over de samenwerking binnen het team en de manier van communiceren. In de tweede bijeenkomst (een maand later) kijken we terug op de gemaakte afspraken, evalueren we de samenwerking en communicatie, en stemmen we eventueel opnieuw met elkaar af. Naast de twee genoemde teambijeenkomsten vindt een persoonlijke afstemming plaats met de leidinggevende in de vorm van twee individuele advies-/coachingsgesprekken.

Bent u geïnteresseerd in een (hernieuwde) kennismaking van team en manager?
Neem dan contact met ons op.

Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, dan gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren.
- Jim Coleman

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11