999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Arenagesprek

BG consulting verzorgt voor uw organisatie arenagesprekken. In een arenagesprek stemmen management en medewerkers met elkaar af rondom een specifiek thema als klantgericht werken; integriteit; klantenagressie of arbeidsverzuim. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over hoe het thema in de organisatie zichtbaar wordt; hoe het door medewerkers wordt ervaren; en hoe effectief bestaand beleid is. Het arenagesprek is uitermate geschikt als start van een beleidsontwikkelingstraject of het herijken van bestaand beleid.

Een arenagesprek duurt meestal 2 ½ uur. Het wordt door ons samen met u voorbereid. We bespreken wie deelneemt aan het arenagesprek, welke onderwerpen het meest relevant zijn om te bespreken en wat organisatorisch moet worden geregeld. Tijdens het arenagesprek nemen deelnemers plaats in twee ringen. De binnenste ring bestaat uit medewerkers, de buitenste ring uit management/bestuurders. Het gesprek start door te luisteren naar de persoonlijke ervaringen van medewerkers, wat voor ervaringen er zijn en wat de mening en het gevoel hierbij is. Nadat medewerkers hun verhaal hebben gedaan reageert het management door vragen te stellen. Hierna gaan medewerkers en management met elkaar in gesprek. Door een arenagesprek wordt de dialoog over het thema binnen uw organisatie op een constructieve manier gestart.

Een arenagesprek levert op dat medewerkers zich erkend en gehoord voelen in hun ervaringen, dat managers en bestuurders zijn geïnformeerd over het de stand van zaken m.b.t. het thema en dat er input is ontstaan voor op te stellen of aan te passen beleid.

Meer weten over een arenagesprek voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

De meeste mensen luisteren niet met de bedoeling het te begrijpen; ze luisteren met de bedoeling om te praten.
- Stephen R. Covey

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11