Foto pagina website
				<![CDATA[]]>

< terug

Arbeid & Gezondheid

Werken aan arbeid en gezondheid verbinden wij aan uw HR-beleid en bedrijfscultuur. Een doordachte, integrale aanpak maakt succes voor nu en straks mogelijk. Wij begeleiden u bij visievorming, beleidsontwikkeling en uitvoering. We zorgen ervoor dat opgestelde plannen en uitgevoerde acties een samenhangend geheel vormen.

In onze aanpak richten we ons op twee pijlers, te weten:
a) Werkvermogen: De focus ligt hier op de lichamelijke en mentale gezondheid,
de competenties, werkhouding en motivatie.
b) Employability: Hierbij gaat het om inzetbaarheid vanuit flexibiliteit, het maximaliseren van de match tussen werknemer en taken of functie, en het kijken naar loopbaanmogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

The first wealth is health.
- Emerson

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11