999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Arbeid & Gezondheid

Werken aan arbeid en gezondheid verbinden wij aan uw HR-beleid en bedrijfscultuur. Een doordachte, integrale aanpak maakt succes voor nu en straks mogelijk. Wij begeleiden u bij visievorming, beleidsontwikkeling en uitvoering. We zorgen ervoor dat opgestelde plannen en uitgevoerde acties een samenhangend geheel vormen. In onze aanpak richten we ons op twee pijlers, te weten:

Werkvermogen: De focus ligt hier op de lichamelijke en mentale gezondheid, de competenties, werkhouding en motivatie.

Employability: Hierbij gaat het om inzetbaarheid vanuit flexibiliteit, het maximaliseren van de match tussen werknemer en taken of functie, en het kijken naar loopbaanmogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

U wilt een gezonde, vitale organisatie? Neem dan contact met ons op.

The first wealth is health.
- Emerson

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11