999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Team in Verandering

Soms verandert in korte tijd de context waarin teams moeten functioneren. Een wijziging van de bedrijfsstrategie of een gewenste verandering van de bedrijfscultuur maakt dat teams zich moeten heroriënteren op hun doelen, taken en manier van samenwerken. Blijft een goed (be)geleidt veranderingsproces uit dan bestaat de kans dat de weerstand vanuit teams tegen de verandering toeneemt en output en het bedrijfsresultaat onder druk komen te staan.

Wij helpen teams om vanuit doelgerichtheid, samenwerking en competentie-ontwikkeling bij te dragen aan het bedrijfsrendement en het vergroten van het welzijn.

Wilt u de organisatieverandering vormgeven binnen uw team? Neem dan contact met ons op.

Als je een beetje beter wilt zijn wees dan competitief.
Als je exponentieel beter wilt zijn wees dan coöperatief.
- William Shakespeare

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11