999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Persoonlijke Effectiviteit

In het werk reageren we vaak op situaties vanuit patronen die gevormd zijn door onze persoonlijke ervaringen. De reacties die we hierdoor geven hoeven echter niet de meest effectieve reacties te zijn in de betreffende werksituatie. Emotioneel reageren op een persoonlijke opmerking; het gevoel hebben geen grip te hebben op de veranderingen in het werk; moeite hebben met jezelf positioneren tegenover dominant gedrag van anderen; meer passief zijn in het werk dan proactief zijn; etc.; dit zijn vaak voorbeelden van bestaande, geconditioneerde patronen in het eigen denken en doen. Het bewust worden van deze patronen en daar verandering in brengen vergroot de persoonlijke effectiviteit en het welzijn in het werk.

Ons programma ‘Persoonlijke Effectiviteit’ maakt deelnemers vertrouwd met de belangrijkste principes van zelfmanagement en het durven en kunnen sturen op het gedrag van collega’s en leidinggevenden. De doorlooptijd van dit programma bedraagt meestal een half jaar en kent groepsbijeenkomsten, individuele coachings-/trainingssessies en uit te voeren opdrachten/activiteiten. Dit zowel fysiek als online. We werken in opleidingsgroepen van maximaal 8 deelnemers. Iedere groep kent naast de uitvoerders van het programma (trainers en coaches) een facilitator die een groep gedurende het programma begeleidt en fungeert als aanspreekpunt.

Interesse in ons programma ‘Persoonlijke Effectiviteit’ voor uw organisatie?
Neem dan contact met ons op.

Het grootste probleem is niet mensen nieuwe ideeën te laten accepteren maar ze hun oude te laten vergeten.
– John Maynard Keynes

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11