999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Online intervisie

In een intervisiebijeenkomst bespreken de deelnemers een, door een van de deelnemers, ingebracht werkgerelateerd vraagstuk en adviseren hierover.

Een online intervisiegroep kent een maximale groepsgrootte van 6 personen. De duur van een online intervisiebijeenkomst bedraagt 2½ uren. Naast de inhoudelijke intervisie leren deelnemers door deelname de opzet en werkwijze kennen van de intervisiemethode. Hiermee kunnen deelnemers in de tijd onafhankelijk van externe begeleiding een intervisie uitvoeren.

Een goede intervisiestructuur in de organisatie vergroot het probleemoplossend vermogen en ondersteunt de persoonlijke effectiviteit van medewerkers.

Heeft u behoefte aan online intervisie bijeenkomsten?
Neem dan contact met ons op.

Be strong enough to stand alone, Smart enough to know when you need help, and brave enough to ask for it.
- Unknown

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11