Foto pagina website
				<![CDATA[]]>

< terug

Veilig Team (voorkomen van ongewenste onderlinge omgangsvormen)

In organisaties doen zich soms ongewenste gedragingen voor vanuit medewerkers richting collega’s. Dit kan zich voordoen in de onderlinge verhouding binnen het team, in contacten van teamleden met andere collega's binnen de organisatie en in de relatie tussen teamleden en leidinggevende. De vormen van dit ongewenste gedrag kunnen verschillend zijn en variëren van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot pestgedrag, intimidatie en sociale uitsluiting.

Daar waar ongewenst gedrag in de onderlinge verhoudingen zich voordoet helpen wij organisaties met het vormgeven van een aanpak gericht op het voorkomen en begrenzen van dergelijk gedrag. In onze aanpak richten we ons op twee pijlers te weten het (her)definiëren met het team van de waarden en normen van waaruit hoort te worden gewerkt en het versterken van het leiderschap om te sturen op gewenst en ongewenst gedrag.

Een positieve veiligheidsbeleving in het werk staat aan de basis van alle competentieontwikkeling.

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11