999. Logo BG zonder achtergrond

  Advies I Training I Coaching

< terug

Programma ‘Tegenwerkend Gedrag’

Professionals zoals brandweer en ambulancepersoneel worden soms tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden geconfronteerd met lastig gedrag van publiek of burgers. Deze situatie vraagt om specifieke vaardigheden in het kunnen beïnvloeden en sturen van emotioneel en eisend gedrag vanuit groepen. De uitdaging hierbij is om vanuit samenwerken binnen het team de situatie veilig te houden en escalatie te voorkomen.

In ons programma Tegenwerkend Gedrag trainen we professionals in het omgaan met lastig gedrag van burgers/publiek. We werken in het programma met professionele acteurs en figuranten. Voorbereiding, uitvoering, feedbackgeven en reflectie zijn een vast onderdeel
van ons programma.

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.
- Aristoteles

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11