test 123

Uw partner bij competentiebevordering, implementatietrajecten, teamontwikkeling

				<![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>

< terug

Advies

Wij sparren met u over de aanpak van werkgerelateerde vraagstukken. In onze advisering onderzoeken we, dagen we uit en voegen we onze kennis toe over een vooraf door u geformuleerd vraagstuk. Dit is bijvoorbeeld voor een directeur of MT lid het vormgeven aan een strategische sturingsvisie; voor leidinggevenden het opzetten van een afdelingsplan of het omgaan met lastig gedrag van medewerkers; of voor HR functionarissen het opzetten van een HR structuur.

Bij advisering staat het inhoudelijk vraagstuk centraal. De persoonlijkheid van de geadviseerde en de invloed hiervan op het vraagstuk komen redelijkerwijs aan bod maar vormt niet het uitgangspunt voor deze begeleidingsvorm. Dit i.t.t. de begeleidingsvorm ‘coachen’.

He who can take advice is sometimes superior to him who can give it.
- Erica Jong

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11