BG-banner

BG consulting adviseert, traint en coacht de menskant van uw organisatie

Groei & ontwikkeling (1)
Pay-Off-BGconsulting

Coaching

Coaching nodigt de medewerker uit om in de spiegel te kijken, de balans op te maken en de energie te richten op de ambitie. Zo wordt gericht gewerkt aan competentieversterking en het realiseren van doelen. Ook kan coaching belemmeringen wegnemen die een effectief en prettig functioneren in taakuitvoering en/of samenwerking beperken.

Coachen kan ook groepsgewijs door intervisie. In een intervisiebijeenkomst bespreken deelnemers een werkgerelateerd vraagstuk en adviseren hierover. Een goede intervisiestructuur in uw organisatie vergroot het probleemoplossend vermogen en ondersteunt de persoonlijke effectiviteit van uw medewerkers.

Leef vanuit je verbeelding, niet vanuit je geschiedenis.
- Stephen R. Covey