test 123

Uw partner bij competentiebevordering, implementatietrajecten, teamontwikkeling

Groei & ontwikkeling (1)
				<![CDATA[]]>

< terug

Coaching

Coaching nodigt de medewerker uit om in de spiegel te kijken, de balans op te maken en de energie te richten op de ambitie. Zo wordt gericht gewerkt aan competentieversterking en het realiseren van doelen. Ook kan coaching belemmeringen wegnemen die een effectief en prettig functioneren in taakuitvoering en/of samenwerking beperken.

Coachen kan, naast op individuele basis, ook groepsgewijs door middel van intervisie.
In een intervisiebijeenkomst bespreken deelnemers een werkgerelateerd vraagstuk en adviseren hierover. Een goede intervisiestructuur in uw organisatie vergroot het probleemoplossend vermogen en ondersteunt de persoonlijke effectiviteit van uw medewerkers.

Leef vanuit je verbeelding, niet vanuit je geschiedenis.
- Stephen R. Covey

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11