T   040 - 292 72 11
E   info@bgconsulting.nl

test 123

BG consulting is uw partner in de ontwikkeling van mens & organisatie

Groei & ontwikkeling (1)
Pay-Off-BGconsulting

Training

Wij trainen de sociale en communicatieve vaardigheden van leidinggevers en medewerkers.
In een veilige omgeving trainen wij, groepsgewijs of individueel, gesprekssoorten als:

  • Sollicitatiegesprek, loopbaangesprek, exitgesprek.
  • Functioneringsgesprek, feedbackgesprek, correctiegesprek, beoordelingsgesprek.
  • Slecht-nieuws gesprek, signaleringsgesprek, opvang en nazorg gesprek.
  • Leiden van een teamoverleg, presenteren, onderhandelen.
  • Arbeidsverzuim: telefonische ziekmelding, activeringsgesprek, terugkeergesprek.
  • Agressiepreventie aan de telefoon, aan de receptie of balie, in de spreekkamer, tijdens huisbezoek, in het publiek domein en bij toezicht en handhaving.

Ook maatwerktrainingen zijn mogelijk.