test 123

Uw partner bij competentiebevordering, implementatietrajecten, teamontwikkeling

				<![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>

< terug

Vastgelopen Team

In een team ontstaan in de tijd ingesleten patronen, blinde vlekken, teleurstellingen en meningsverschillen. Deze ‘geschiedenis van het team’ maakt dat de focus op outputrealisatie verschuift naar het bezig zijn met de onderlinge relaties en verhoudingen. De gezamenlijkheid neemt af en samenwerken verloopt steeds moeizamer. Problemen binnen het team en tussen team en buitenwereld nemen toe. Er ontstaat ontevredenheid over elkaar, het leiderschap en de eigen rol.

Vanuit het erkennen van ‘de geschiedenis’ van het team werken we met teams aan een heroriëntatie op de organisatiedoelen en samenwerkingswijze. Zo bieden we teams het perspectief van een nieuwe start.

Een team is geen groep mensen die samen werken.
Een team is een groep mensen die elkaar vertrouwen.
- Simon Sinek

              BG consulting   : :   A   Le Havre 11 . 5627 ST . Eindhoven   : :   E   info@bgconsulting.nl    : :   T   040 292 72 11